Books.

Tahereh Mafi - Shatter Me \ series

23. february 2014 at 18:49 | Foster.
Rozhodla jsem se, že tahle recenze bude na celou sérii, protože (a) by se mi to složitě psalo na jednotlivé knihy
vzhledem k tomu, že už jsem přečetla všechny a taky (b) je to prostě asi lepší. // Nebo jsem jenom líná. F x

Jednotlivé díly: Shatter Me \ Unravel Me \ Ignite Me
Český název prvního dílu: Jsem roztříštěná


Juliette hasn't touched anyone in exactly 264 days. [...]
Juliette has to make a choice: Be a weapon. Or be a warrior.

Ani si už přesně nepamatuju, jak jsem k této sérii došla. Myslím, že se mi nějak dostala do podvědomí díky tomu, že na facebooku sleduji epicreads, nebo tak něco. Prostě jsem měla dojem, že to patří mezi takové ty další už celkem známé dystopie \ minimálně v zahraničí \ a to bych prostě nebyla já, abych tedy nezačala číst. Překvapilo mě to - ve špatném i dobrém slovasmyslu.

Veronica Roth - Divergent [Divergent, #1]

28. october 2013 at 14:51 | Foster.
Počet stran: 487Jazyk: AngličtinaVazba: Paperback
Nakladatelství: HarperCollins
Vydáno: 2012
Český název: DIVERGENCE


Sixteen-year-old Tris is forced to make a terrible choice. In a divided society where everyone must conform, Tris does not fit.
So she ventures out alone, determined to discover where she truly belongs. Shocked by her brutal new life, Tris can trust no one. And yet she is drawn to a boy who seems to both threaten and protect her.
The hardest choice lies ahead.

Šestnáctiletá Tris je donucena se rozhodnout. V rozdělené společnosti, kde se všichni musí přizpůsobit, ona nezapadá.
Sama se vydá ven, rozhodnuta zjistit, kam doopravdy patří. Šokovaná svým vlastním novým životem, Tris nemůže věřit nikomu.
A stále je přitahována k chlapci, který se zdá ji ohrožovat i ochraňovat zároveň.
Nejtěžší volba leží přímo před ní.

John Green - The Fault In Our Stars

17. august 2013 at 9:01 | Foster.
Počet stran: 316Jazyk: AngličtinaVazba: Paperback
Nakladatelství: PENGUIN BOOKS
Vydáno: 2012
Český název: HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY


Anotace: Despite the tumor-shrinking medical miracle that has bought her a few years, Hazel has neber been anything but terminal, her final chapter inscribed upon diagnosis. But when a gorgeous plot twist named Augustus Waters suddenly appears at Cancer Kid Support Group, Hazel's story is about to be completely rewritten.

Navzdory nádoru-zmenšujícímu lékařskému zázraku, který ji získal pár let, Hazel vždy byla nevyléčitelná, její závěrečná kapitola napsaná v diagnózách. Ale když se nádherná změna zápletky jménem Augustus Waters najednou objeví v Podpůrné Skupině Dětí s Rakovinou, příběh Hazel se chystá být kompletně přepsán.

Knihy, které jsem přečetla - 2013.

24. july 2013 at 14:13 | Foster.


ČERVENEC 2013:
 • John Flanagan - Lovci [Bratrstvo, #3]
 • Cassandra Clare - City of Fallen Angels [The Mortal Instruments, #4]
 • John Green - The Fault In Our Stars
 • Rick Riordan - Percy Jackson: Zloděj Blesku [Percy Jackson, #1]
SRPEN 2013:
 • Rick Riordan - Percy Jackson: The Sea of Monsters [Percy Jackson, #2]
 • Rick Riordan - Percy Jackson: The Titan's Curse [Percy Jackson, #3]
 • John Green - An Abundance of Katherines
 • Cassandra Clare - City of Lost Souls [The Mortal Instruments, #5]
ZÁŘÍ 2013:
 • Free Four: Tobias Tells the Story - Veronica Roth
 • John Green - Paper Towns
ŘÍJEN 2013:
 • Mark Haddon - Podivný případ se psem
 • Anne Frank - Deník Anny Frankové
 • Veronica Roth - Divergent
 • Veronica Roth - Allegiant
LISTOPAD 2013:
 • John Green - Looking for Alaska
 • J. D. Salinger - The Catcher In The Rye
 • Michael Scott - Alchymista [Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela, #1]
 • Michael Scott - Čaroděj [Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela, #2]
 • Michael Scott - Vědma [Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela, #3]
 • Michael Scott - Zaříkávač [Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela, #4]
 • Michael Scott - Válečník [Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela, #5]
PROSINEC 2013:
 • Michael Scott - Kněžka [Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela, #6]
 
 

Advertisement